Klimaat(onderzoek)


WeL inspectie checkt uw huidige binnenklimaat op basis van bestaande klachten. Hierbij kunt u denken aan hoofdpijn, muffe lucht, benauwde lucht, concentratieverlies en temperatuurklachten. In overleg stellen we voor een passend onderzoek op. Tijdens het onderzoek monitoren we de temperatuur, CO2-gehalte en de relatieve luchtvochtigheid.

Jouw binnenklimaat
Het binnenklimaat in een ruimte bepaalt mede de thermische behaaglijkheid van de persoon in die ruimte. Thermische behaaglijkheid of thermisch comfort kan worden gedefinieerd als: “Die toestand waarin een mens tevreden is over zijn thermische omgeving en geen voorkeur heeft voor een koudere of warmere omgeving”

Wat kan WeL inspectie voor jou betekenen?
WeL inspectie monitort jouw fysische binnenklimaat aan de hand van de vraag of er klachten spelen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld hoofdpijn, muffe lucht, benauwde lucht, concentratieverlies en warmte en/of kou-klachten. In samenspraak met jou stellen wij voor  een gedegen onderzoek op. Tijdens het onderzoek monitoren wij voor jou de:

  • Temperatuur
  • CO2
  • Relatieve luchtvochtigheid

Dit doen wij over een langere periode (bijv. 1 week 6 verschillende ruimten). Door deze parameters over langere periode te meten krijgen wij een goed beeld van het huidige binnenklimaat in uw gebouw. Aan de hand van de monitoringsresultaten stellen wij een heldere rapportage met een passend advies op. Deze rapportage is uiteraard mondeling bespreekbaar.

Wat jij kan verbeteren aan het huidige binnenmilieu?
Neem contact met ons op. Of mail direct met specialist Mark en Jos.

 

Delen: