Risicoanalyse en beheersplan voor jou vereist?

In de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen zogenoemde prioritaire installaties en niet-prioritaire installaties (zorgplicht). WeL inspectie kan jou voorzien van een risicoanalyse en beheersplan conform de BRL 6010.

Prioritaire instellingen
Prioritaire installaties zijn aanwezig bij onderstaande locaties. Daar is er een wettelijke verplichting voor het in het bezit zijn van een actuele risicoanalyse en een beheersplan conform de BRL6010. Tegelijkertijd is de gebouweigenaar verantwoordelijk dat de werkzaamheden of installatietechnische aanpassingen die voortkomen uit de risicoanalyse en het beheersplan ook echt in acht worden genomen.

Voor de volgende locaties geldt deze verplichting:

  • Ziekenhuizen;
  • Zorginstellingen;
  • Logiesgebouwen met meer als 5 slaapplaatsen;
  • Asielzoekerscentra;
  • Gebouwen met celfunctie;
  • Badinrichtingen (ook sauna’s met een bad);
  • Kampeerterreinen;
  • Jachthavens;
  • Truckstops, benzinestations en wegrestaurants.

Niet-prioritaire installaties
Niet-prioritaire installaties zijn aanwezig bij locaties met een collectieve installatie en die niet hier boven genoemd zijn. Denk hierbij aan sportlocaties, scholen en kantoren. Hiervoor geldt geen wettelijke plicht maar een zorgplicht. Dit ontslaat de eigenaar niet van zijn verantwoordelijkheid om veilig drinkwater ter beschikking te stellen. Bij een besmetting zal ook hier actie moeten worden ondernomen. Omdat preventie de beste methode is laten de meeste gebouweigenaren ook hier een risicoanalyse en beheersplan opstellen.

Delen: