Desinfectie drinkwatersysteem


Het desinfecteren van het drinkwatersysteem moet gebeuren als uit de monstername blijkt dat er een afwijking is van de vereiste micro-bacteriologische veiligheid. WeL Inspectie kan dit voor jou uitvoeren

Delen: