Risico analyse en beheersplan

Een risicoanalyse is een gedegen inspectie van de drinkwaterinstallatie. De installatie wordt visueel beoordeeld en getoetst aan de normen zoals NEN1006, ISSO 55.1 en 55.2 en de Waterwerkbladen. Er wordt een begrijpelijke en complete rapportage opgesteld. Er zit een bijlage bij voor de installateur waarin duidelijk omschreven en onderbouwd met foto’s de eventuele technische aanpassingen worden omschreven. Het beheersplan wordt geheel door ons opgesteld en is per direct uit te voeren door een beheerder. Om dit goed te doen, kost dit een behoorlijk aantal uren per week of maand. WeL inspectie kan dit eventueel volledig voor je uitvoeren.

WeL inspectie is BRL6010 is gecertificeerd.

Delen: