Legionella monstername volgens NEN 6265

Een monstername Legionella maakt onderdeel uit van een risicoanalyse. Door ieder half jaar monsters te laten nemen houdt voldoet u aan de norm gesteld in de wetgeving. WeL Inspectie voert de monstername en analyse uit conform de NEN 6265. Wij rapporteren digitaal en bij een normoverschrijding ontvang je tevens een advies hoe de besmetting aan te pakken.

 

Delen: